१. जाहिरात
पहा
२. योग्य जागेची
निवड करा .
३. अर्ज व्यवस्थित
भरा
४. प्रिंट
काढा
५. बँकेत
पैसे भरा
६. आपला अर्ज
पूर्ण करा
Amaravati District

महाराष्ट्र शासन
जिल्हा परिषद कार्यालय, अमरावती
भरती प्रक्रिया २०१३
ज्या उमेदवारांना प्रवेश पत्र मिळाले नाही अथवा डाऊनलोड करता येत नाही अशा उमेदवारांनी जिल्हा परिषद अमरावती येथे दि. ८/११/२०१३ रोजी दुपारी २ ते ५ या दरम्यान येवून प्रवेश पत्र घ्यावे.

Apply Now